หลัก 5 ข้อ สำหรับความรัก

คำสอนเตือนใจสำหรับคนที่มีความรัก กับ 5 คำสอน สำหรับคนที่มีความรัก
1. ความรัก คือ การเรียนรู้
2. หาแง่ดีของความรัก
3. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
4. เปิดโอกาสให้คนรักของเรามีช่องว่าง
5. อย่าทำร้ายคนที่เรารัก

 

Facebook Comments