พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย นำความโศกเศร้าอาดูรมาสู่คนไทยทั้งประเทศ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด อีกทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ธ สธิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรทั่วพื้นแผ่นดิน คนไทยทั้งประเทศน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ผู้ทรงพัฒนาและทรงทุ่มเทอย่างหนักในการทรงงาน เพื่อนำความผาสุกมาสู่พสกนิกรคนไทยอย่างไม่เคยทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ทรงเป็นกำลังใจ และแรงบันดาลใจที่ดีอย่างหาที่สุดมิได้ให้กับประชาชน ทุกคนมีความภาคภูมิใจ มีความสุข ร่มเย็นเมื่ออยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน

ประชาชนคนไทยทั้งชาติได้ร่วมกันจัดงานพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการจัดงานพิธีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.09 น. ในงานพิธีมีการร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงราย ในส่วนเรานั้นก็ได้ไปอยู่รอบริเวรณพื้นที่จัดงานก่อนเวลา หลายชั่วโมง ก็เดินเก็บภาพต่างๆ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ ให้อยู่ในหัวใจของเราว่า ครั้งหนึ่งเราเคยได้มาร่วมไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นรักยิ่งของเราชาวไทย และเรานั้นจะน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิต ยึดคำมั่นด้วยคำว่า “พอเพียง ตามรอยพ่อ”

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

 

ตลอดช่วงเวลาในการรอคอยที่จะร่วมพิธี เราได้เห็นผู้คนมากมายที่ทยอยเข้ามาในพื้นที่จัดงาน เราเห็นผู้คนที่มีจิตแห่งการให้ นำของว่าง อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ มาคอยให้บริการทุกๆ คนที่มาร่วมในงานพิธี เห็นถึงความสามัคคี เห็นถึงการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน เห็นถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันเก็บขยะ ช่วยกันแบ่งปันที่นั่ง ที่ยืน จริงๆ แล้วคนไทยเรานั้นมีความรักสงบ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แม้ปัจจุบันเราอาจจะเห็นได้น้อย แต่ก็จะได้เห็นมากๆ เมื่อบ้านเมืองเรามีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่ต้องร่วมกันฟันฝ่าไปด้วยความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เช่น เหตุการณ์ในวันนี้ ที่ทุกคนตั้งมั่น ตั้งใจที่จะมาร่วมพิธีแสดงความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 หลอมใจเป็นหนึ่งเดียว เราเป็นคนไทย รักความเป็นไทย และภูมิใจที่ได้เกินมาเป็นคนไทย และอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน

“พอเพียง ตามรอยพ่อ”

พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments