ปี๋ใหม่เมือง

สวัสดี วันปี๋ใหม่เมือง“… ชาวเมืองเหนือ (จาวเมือง) หรือชาวล้านนา จะถือเอาเดือนเมษายน หรือเดือน 7 เหนือ เป็นเดือนเปลี่ยนศักราชใหม่ เรียกกันว่า “ปี๋ใหม่ ” เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนา จะมีความแตกต่างจากสงกรานต์ของชาวไทยภาคกลาง ทั้งระยะเวลา กิจกรรม ความเชื่อ ดังนั้น ปีใหม่เมืองของชาวล้านนา จึงมีวันและกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติกัน มากกว่าสงกรานต์ของชาวไทยภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วย วันสังขานต์ล่อง วันเน่า วันพญาวัน วันปากปี วันปากเดือน และวันปากยาม ปัจจุบัน ชาวล้านนานิยมทำบุญ และทำกิจกรรมเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ตามวันหยุดราชการในปฏิทินสากล

  • วันที่ 13 เมษายน เป็นวันสังขานต์ล่อง – เป็นวันที่ต้องสระผม ตัดเล็บ ฯลฯ เชื่อกันว่าจะชำระล้างสิ่งไม่ดีในปีเก่าออกไป
  • วันที่ 14 เมษายน เป็นวันเน่า – วันนี้ห้ามด่ากัน ห้ามพูดไม่ดี ช่วงเย็นจะพากันไปขนทรายเข้าวัด
  • วันที่ 15 เมษายน เป็นวันพญาวัน – เป็นที่เราจะไปวัดกัน เป็นวันดีปี๋ใหม่เมือง ร่วมกันทำบุญต้อนรับปี๋ใหม่ และจะเริ่มตระเวนดำหัวญาติผู้ใหญ่ เริ่มตั้ง 15 เมษา เป็นต้นไป

 

 

 

 

Facebook Comments